CONVOCATORIA D’ ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS

De conformitat en el que disposa l’article 5 dels estatuts de l’entitat esportiva AESAB, la Junta Directiva acorda convocar una
Assemblea General Extraordinària de socis.

DIA 15 de JULIOL 2020 a les 19 hores

NOU EMPLAÇAMENT PER LA COVID-19

Instal.lació esportiva municipal Can Salvi (pista de frontó)

LLOC Sala de Juntes de les Escoles Velles Carretera de Barcelona nº 1 (davant del Casino)

ORDRE DEL DIA

  • Tancament temporada 2018-2019
  • Pressupost temporada 2019-2020
  • Renovació carrecs junta (treso rera)
  • Baixa de la secció d’atletism e, repartiment i estat de comptes
  • Canvi de nom del c lub i estatuts
  • Messures i efectes de la COVID-19
  • Precs i preguntes
Sant Andreu de la Barca 01 de juliol del 2020

Si algun soci no pot assistir a la reunió el dia indicat, es prega en cas d’enviar a una altra persona, porti autorització degudament emplenada i
signada.