Archivo de la categoría: Informació

CONVOCATORIA D’ ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS

De conformitat en el que disposa l’article 5 dels estatuts de l’entitat esportiva AESAB, la Junta Directiva acorda convocar una
Assemblea General Extraordinària de socis.

DIA 15 de JULIOL 2020 a les 19 hores

NOU EMPLAÇAMENT PER LA COVID-19

Instal.lació esportiva municipal Can Salvi (pista de frontó)

LLOC Sala de Juntes de les Escoles Velles Carretera de Barcelona nº 1 (davant del Casino)

ORDRE DEL DIA

 • Tancament temporada 2018-2019
 • Pressupost temporada 2019-2020
 • Renovació carrecs junta (treso rera)
 • Baixa de la secció d’atletism e, repartiment i estat de comptes
 • Canvi de nom del c lub i estatuts
 • Messures i efectes de la COVID-19
 • Precs i preguntes
Sant Andreu de la Barca 01 de juliol del 2020

Si algun soci no pot assistir a la reunió el dia indicat, es prega en cas d’enviar a una altra persona, porti autorització degudament emplenada i
signada.

CONVOCATORIA D’ASSAMBLEA GENERAL DE SOCIS

AVIS URGENT

QUEDA ANUL.LADA LA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA D’ ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS

De conformitat en el que disposa l'article 5 dels estatuts de l'entitat esportiva AESAB, la Junta Directiva acorda convocar una Assemblea General Extraordinària de socis. 

DIA 17 de MARÇ del 2020 a les 19 hores

LLOC Sala de Juntes de les Escoles Velles

Carretera de Barcelona nº 1 (davant del Casino)

ORDRE DEL DIA

– Tancament temporada 2018-2019

– Pressupost temporada 2019-2020

– Noves instal·lacions gimnàstica

– Canvis a la secció d’atletisme

– Precs i preguntes

Sant Andreu de la Barca, 01 de març del 2020

 • Si algun soci no pot assistir a la reunió el dia indicat, es prega en cas d’enviar a una altra persona, porti autorització degudament emplenada i
  signada.

CANDIDATURA JUNTA AESAB

CANDIDATURA JUNTA AESAB 2019

PRESIDENT
Jorge Ruiz Mesa

VICE PRESIDENT
Efren Serrano Ballester

SECRETARIA
Elena Asensio Melero

TRESORERA
Immaculada Tamaral Madueño

VOCALS

Susana Mourelo Copa
Yolanda Carrillo García
Cristina Bernal Pallarès
Mª Jose Estévez Castilla
Jaime Abaya Martínez
Juan Ramón Pérez Badia
Esperanza Ortega Ballesteros
Santiago Iñigo Castelló
Yolanda García-Moreno Mora
Sonia Arévalo Navarro
Eva Mª González Yáñez
Magalí Lago Rodríguez

Sant Andreu de la Barca 24 de juny del 2019