CANDIDATURA JUNTA AESAB 2019

CANDIDATURA JUNTA AESAB 2019

PRESIDENT
Jorge Ruiz Mesa

VICE PRESIDENT
Efren Serrano Ballester

SECRETARIA
Elena Asensio Melero

TRESORERA
Immaculada Tamaral Madueño

VOCALS
Susana Mourelo Copa
Yolanda Carrillo García
Cristina Bernal Pallarés
Mª Jose Estevez Castilla
Jaime Abaya Martínez
Juan Ramón Pérez Badia
Esperanza Ortega Ballesteros
Santiago Iñigo Castello
Yolanda García-Moreno Mora
Sonia Arévalo Navarro
Eva Mª González Yáñez

Sant Andreu de la Barca 24 de juny del 2019

CONVOCATÒRIA DE ASSEMBLEA EXTRAORDINARIA

Us posem en coneixement a tots els socis del club Associació Esportiva Sant Andreu, la propera Assemblea Extraordinària que tindrà lloc

DIA 02 de Juliol del 2019

LLOC Sala de Juntes de les Escoles Velles Carretera de Barcelona (davant del Casino)

HORA 19,30 convocatòria

ORDRE DEL DIA

Renovació de Junta
Precs i preguntes

Sant Andreu de la Barca 20 de juny 2019

AESAB